Blog

Spíž je nezbytnou součástí rodinného domu, její opomenutí lze považovat za hrubou chybu. Rodinný dům bez prostorné a správně umístěné spíže není kompletní.
Příhody z projektování I. - pokračování

Stav před zahájením projekčních prací:
Základy včetně ležaté kanalizace byly zrealizované podle původního projektu. Trámy pro stropy a krovy byly nařezány. Nový projekt musel tuto skutečnost respektovat.
Počátkem roku 2011 mne navštívil nový zákazník.  Přinesl s sebou projekt svého rodinného domu. Projektu předcházela koupě malé venkovské usedlosti v Jižních Čechách. Následující stavební záměr byl velmi zajímavý – původní obytné stavení mělo sloužit nadále pro rekreační bydlení. 
Vstup do domu není jen otázka vstupních dveří. Správně řešený vstup rodinného domu v našich klimatických podmínkách by měl splňovat několik základních požadavků.
Tvar střechy domu zásadně určuje charakter jeho architektonického výrazu. V současné výstavbě rodinných domů vidíme  střechy nejrůznějších tvarů a proporcí. Některé se nám líbí, některé až tolik ne. Jaký tvar střechy zvolit pro svůj nový rodinný je tématem tohoto blogu.