Projekty
RODINNÉ  DOMY HOTELY  A  RESTAURACE
BYTOVÉ  DOMY SPORTOVNÍ  STAVBY
ADMINISTRATIVNÍ  BUDOVY PRŮMYSLOVÉ  STAVBY
POLYFUNKČNÍ  DOMY MATEŘSKÉ  ŠKOLY  A  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY
URBANISMUS  

Motto...

Rodinný dům, jeho vnější a vnitřní vzhled by měl být tichým a přívětivým společníkem našeho života. Měl by nabízet uspokojení všech našich potřeb v přítomnosti i v budoucnosti. Měl by být náš dobrý sluha - ne pán, kterému se musíme podřizovat.

Při návrzích rodinných domů řešíme současně s domem základní rozmístění interiérů podle požadavku klientů. Teprve dobře navržený interiér může být "obalen" zdmi tak, aby vytvořil účelný rodinný dům.

Rodinný dům není neživá věc. Je sice nehybný, pohybuje se ale dění v něm a okolo něho. Naší snahou je, aby se každý, kdo v domě bydlí, cítil dobře. Nejen pán a paní domu ale také jejich děti, prarodiče, návštěvníci, ...

Dům by měl být otevřený slunci, ranní slunce prosvětluje ložnice, odpolední zas obývací prostory. Slunce by nemělo obtěžovat - kuchyň by neměla být vystavena dopolednímu, ložnice západnímu slunci.

Velkou pozornost věnujeme umíštění krbu a televize v obývacím prostoru. Krb i televize se mají doplňovat, ne vzájemně si konkurovat.

Vnitřní dispozice domu by neměla svým řešením komplikovat komunikační propojení místností. Velkou pozornost věnujeme požadavkům ženy. Spižírna vedle kuchyně je samozřejmostí, důležité je také aby spižírna byla co nejblíže vstupu do domu a garáže. Nákup se dostane co nejkratší cestou z auta do spíže.

Nároky na bydlení nejsou neměnné, v průběhu času se mění. Pokud řešíme bydlení pro delší časový úsek, např. 30 let, je vhodné uvažovat také o budoucích požadavcích.
- dětská ložnice pro 2 děti, v budoucnu rozdělená na 2 samostatné ložnice
- pracovna sloužící také jako ložnice hosta, později ložnice pro nejstaršího člena rodiny
- herna dětí u kuchyně, později jídelna
- pracovní kout u obývacího pokoje, později, kdy práce doma se stane přežitkem, může být zrušen a obývací pokoj rozšířen.

Při projektování zohledňujeme také existenci geopatogenních zón, je-li to přání zákazníka. Mnoho lidí nevěnuje této problematice pozornost. Již Vitruvius ve svých knihách o architektuře nedoporučuje stavět obytné domy nad "dračími žilami". Tato skutečnost je známá po staletí. Využíváme schopností osvědčených senzibilů, kteří jsou schopni vyhledat a zakreslit geopatogenní zóny, které se vyskytují na stavebním pozemku. Ne vždy lze dům posunout mimo tyto zóny. Lze ale najít jiné dispoziční řešení tak, aby především ložnice nebyly umístěny v místech geopatogenních zón nebo jejich křížení.