Hotel DIAMANT - Praha

Návrh řeší rekonstrukci stávajícího obchodního domu Diamant, který byl postaven v dolní části Václavského náměstí v r. 1895 na místě původních dvou měšťanských domů. Pozemek stavby měří na šířku 28,5m a na hloubku 91,6m. Přístupy do hotelu jsou pouze z náměstí.

Řešení průčelí přejímá principy a architektonické prvky stávajících budov na náměstí - vysoký řád pro 1. a 2.NP, velké prosklené plochy ve 2.NP, proporce oken v bočních zděných částech fasády. Návrh se inspiruje principy fasád renesančních městských paláců. Průčelí je rozčleněno dvěma bočními rizality, které rámují centrální prosklenou plochu. Novodobé prvky jsou uplatněny v centrální části fasády a v nástavbě. Požadavkem návrhu průčelí bylo poutat pozornost na vstupní partie budovy.

Hotel obsahuje:
3.PP ... požární nádrž
2.PP ... provozní a technické zařízení hotelu
1.PP ... Casino
1.NP ... vstupní hala, obchodní centrum
2.NP ... restaurace, snídárna, kanceláře
3.-9.NP ... hotelové pokoje (172)
10.NP ... strojovna VZT, plynová kotelna

Návrh byl zpracován ve spolupráci s firmou Energoprojekta Přerov do stupně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

DSP 2002

 


Soubory ke stažení