Základní škola - Vizovice

Stavební úpravy a přístavba základní školy postavené podle projektu architektů T. Slezáka a M. Drofy v r. 1947. Areál školy tvoří třípodlažní budova s učebnami, tělocvična, divadelní sál a pozdější přístavba plynové kotelny.

Studie řeší:
- přemístění centrálních šaten z 1. NP do suterénu
- nový centrální vstup do školy (oddělení čistého a špinavého provozu)
- vestavbu výtahu pro OOSPO a bezbariérový vstup do školy
- rozšíření kanceláří školy
- vestavbu 12 nových učeben do podkroví
- rozšíření stávající jídelny s novým vstupem pro externí strávníky
- přístavbu nové těocvičny
- školní družinu v prostotách zrušené kotelny
- přemístění kotelny do podkroví (4. NP)

Studie 2007


Soubory ke stažení