Hala - Lipník n/B

Hmota objektu je rozčleněna do 4 základních objemů - vlastní hala zastřešena obloukovou střechou je dominantou celé kompozice. Konstrukci vlastní haly tvoří železobetonové sloupy a obloukové, dřevěné lepené vazníky s ocelovým táhlem o rozponu 36 m. Provozní části jsou umístěny ve třech samostatných přístavbách zastřešených plochými střechami, které tvoří nízkou objemovou podnož vlastní haly. Průčelí objektu je členěno na plné plochy a prosklené stěny. Dispozice objektu je rozdělena na 4 samostatné provozní části - prostor cvičenců, prostor návštěvníků, sauna a technické prostory.

Studie 2006


Soubory ke stažení