Bytový dům 01 - Přerov

Konverze průmyslové budovy na bytový dům. Původně velkosklad obuvi postavený v technologii vyvinuté pro firmu Baťa (železobetonový skelet s kruhovými sloupy  o rozponu 6,15 x 6,15m, konstrukční výška 4,08m). Byty jsou navrženy převážně malometrážní, v koncových pozicích jsou byty větší (4+1). Nevýhodou domu je značná hloubka traktu (3 x 6,15m), vyšší konstrukční výška a nedostatečné oslunění vnitřních prostor v koutových pozicích domu (tyto prostory jsou navrženy pro přechodné ubytování). Architektonické pojetí zachovává čitelnost původního průmyslového skeletu - bílé sloupy a průvlaky, cihelný obklad výplňového zdiva. Novým prvkem jsou ocelové balkony nepravidelného tvaru představené a zavěšené na fasádu.

Studie 2007
Soubory ke stažení