Bytový dům 04 - Přerov Škodova ul

Původní struktura třípodlažní solitérní zástavby je nahrazena městskou blokovou strukturou skupiny výškově diferencovaných objektů - čtyřpodlažních a pětipodlažních s ustupujícím posledním podlažím střešních bytů. Orientace objektů a předběžné dispoziční uspořádání bytů respektuje požadavky na oslunění. Návrh je koncipován jako "bydlení v zeleni" - na střechách parkovacích objektů se nachází vzrostlá zeleň a slouží jako poloveřejný prostor pro obyvatele objektů. Objekty jsou navrženy v jednoduché kompaktní hmotě členěné předstupujícími částmi balkonů a ustupujícími střešními terasami. Velikosti bytů jsou navrženy v rozsahu 36 - 94 m2.

Studie 2009


Soubory ke stažení