Dům s pečovatelskou službou - Přerov

Dům byl postaven před 2. světovou válkou ve třicátých letech jako pavlačový dům s minimálními byty. Dům DPS se jeví jako příklad české moderní architektury meziválečného období. Na průčelí jsou některé prvky typické pro funkcionalismus - pásová okna a čtvrťkruhové zaoblení nároží pavlačí. Podrobný rozbor prokazuje, že dům nelze zařadit k příkladům funkcionalistické architektury - jeho podobnost s touto architekturou je zdánlivá a náhodná. Pásová okna vznikla pozdějším zasklením původně otevřených pavlačí. Obdobné pavlačové domy byly postaveny např. v Brně nebo ve Vsetíně.

Pro pohodlný a prostorný bezbariérový přístup do domu byla navržena dvorní zahradní terasa, která je přístupná nově proraženým průjezdem z ulice. Uliční fasády zůstaly beze změny, dvorní fasády byly doplněny představenými balkony.

Projekt 2001
Soubory ke stažení