Náměstí TGM - Přerov

Rekonstrukce náměstí TGM v Přerově. Celá plocha je řešena bezbariérově, stávající chodníky jsou rozšířeny a doplněny novou výsadbou stromů po všech stranách náměstí. Průjezd autobusové dopravy je odkloněn mimo náměstí. Vjezdy na náměstí jsou opatřeny retardéry. Plochy pro pěší jsou vymezeny ocelovými kónickými sloupky a kamennými koulemi. Uprostřed náměstí kašna (Doc. A. Appl, akad. sochař).

1. cena architektonické soutěže města Přerova 1996.
Cena poroty FOR ARCH 2002 za výraznou kultivaci parteru středu města.


Soubory ke stažení