Popovice

Zastavovací studie řeší přípravu území pro novou výstavbu 13ti rodinných domů. Řešení inženýrských sítí a komunikací je navrženo tak, aby při dalších etapách výstavby v této lokalitě bylo možno na ně navázat a byla zachována celková koncepce návrhu infrastruktury. Jednotlivé parcely mají jednotnou šířku 23,6 m a plošné výměry od 675 - 795 m2.

Studue 2008


Soubory ke stažení